Slow is afgeleid van het oude adagium ‘haast u langzaam’. Het staat voor het nastreven van kwaliteit van leven, gastvrijheid en welzijn van bewoners en bezoekers, respect voor natuurlijk en cultureel erfgoed, bescherming van de biodiversiteit, korte ketens, innovatie ten behoeve van duurzaamheid, openstaan voor de “sense of place”, contemplatie, inclusiviteit… 

Het Heritage & Slow TourismLAB brengt onderzoekers, ondernemers, professionals en beleidsmakers samen om de verschillende betekenissen en toepassingen van Slow te verkennen. Wat kunnen we leren van pelgrimage of een beweging als Slow Food, als we erfgoed willen beschermen dankzij en ondanks toerisme en waardevollere visitor experiences willen ontwikkelen?   

Dit virtuele LAB is een spin-off van de Heritage, Tourism and Hospitality, International Conference (HTHIC) dat de vraag stelt: “Hoe kunnen toeristische bestemmingen succesvol zijn in het aantrekken van bezoekers en tegelijkertijd in het betrekken van alle belanghebbenden bij het behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed?”

HTHIC Heritage & Slow TourismLAB - Image of canoe

Vragen die we ons tijdens ontmoetingen in het LAB zullen stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is Slow Tourism? Een mindset, een levensstijl of gedrag? Een specifieke manier om onszelf gaandeweg te (her)ontdekken? Een marketingconcept, een specifiek product, een methode voor de ontwikkeling van toerisme?
 • Wat kunnen we leren van bestaande Slow projecten in termen van kwaliteitscriteria, kritische succesfactoren, best practices, voorbeelden van succesvolle samenwerking en daadwerkelijke resultaten?
 • Wie zijn de consumenten van Slow Tourism-producten en -diensten. Wat zijn hun motieven en wensen?
 • Wat is de rol van bijvoorbeeld Slow Food, Slow Retail en Cittaslow als het gaat om Slow Tourism? 
 • Hoe kunnen de opgedane inzichten worden vertaald naar praktisch toepasbare handleidingen voor overheden, ondernemers en organisaties die zorgdragen voor natuurlijk en cultureel erfgoed?

Nieuw en COVID-19 gerelateerd:

 • Komen de theorie en de praktijk van Slow Tourism van pas nu we moeten leren omgaan met de beperkingen die het COVID-19-virus aan de samenleving oplegt, met mogelijk veranderende bezoekersvoorkeuren en gevoelens van onzekerheid?
 • Weke veranderingen ondergaat Slow Tourism als gevolg van COVID-19? Slow Tourism en Slow Travel worden bijvoorbeeld vaak in verband gebracht met vormen van openbaar vervoer, die juist nu voorzichtigheid vereisen.
HTHIC Heritage & Slow TourismLAB by Elgin & Co. Image of woman cycling
Signage to Dutch Cittaslows in Midden-Delfland

LAB meetings vinden plaats live met behulp van Zoom.


LAB meetings 
duren anderhalf uur en bestaat uit twee of drie presentaties en tijd voor discussie. In principe wordt er Engels gesproken in het LAB, maar er kan aanleiding zijn simultaanvertaling aan te bieden.


LAB meetings
 staan open voor sprekers die actief betrokken zijn bij: 

 • onderzoek dat verband houdt met Slow en die – op een toegankelijke manier – hun onderzoeksresultaten willen presenteren of denken dat hun lopende onderzoek baat zou hebben bij feedback;
 • het toepassen van de Slow-filosofie in hun regio, gemeente, organisatie of onderneming en hun kennis en ervaring willen delen met anderen.


LAB meetings
staan open voor iedereen die nieuwsgierig is naar:

 • theorie en praktijk van Slow Tourism, waaronder Slow Travel, Slow Food Travel, Slow Adventure, Slow Retail, Cittaslow en andere Slow bestemmingen;
 • de mogelijkheden natuurlijk en cultureel erfgoed te beschermen dankzij en ondanks (Slow) toerisme.


LAB meetings
zijn er om kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren. U wordt vriendelijk verzocht zich voor een specifieke bijeenkomst aan te melden. Uw gegevens (met uitzondering van uw e-mailadres) worden met de andere deelnemers gedeeld. Voor de LAB meeting ontvangt u meer informatie en na de LAB meeting een samenvatting van wat werd besproken.   

Heritage & Slow TourismLAB - Image of water lilies

Geïnteresseerd? Wij houden u graag op de hoogte van aanstaande ontmoetingen in het Heritage & Slow TourismLAB.  lees meer >